ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κτηνιατρικές σύριγγες, ανταλλακτικά & βελόνες

Κτηνιατρικές σύριγγες, ανταλλακτικά & βελόνες
  • Σύριγγα πολλαπλών χρήσεων 10ml, 20ml, 30ml & 50ml
  • Σύριγγα μιας χρήσης
  • Σύριγγα αυτόματη μπουκαλιού
  • Βελόνες 14G - 19G