ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εκτροφή μοσχαριών & αμνοεριφίων

Εκτροφή μοσχαριών & αμνοεριφίων
  • Πιπίλες μοσχαριών για μπουκάλι
  • Κάδος θηλασμού μοσχαριών και ανταλλακτικά του - πιπίλα, βαλβίδα, φλάντζα
  • Πιπίλες αμνοεριφίων για μπουκάλι
  • Κάδοι θηλασμού αμνοεριφίων χωρητικότητας 8lt και 10lt με 5 ή 6 πιπίλες
  • Ανταλλακτικά κάδων θηλασμού αμνοεριφίων - πιπίλες, βαλβίδες, φλάντζες
  • Μπουκάλι θηλασμού