ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Σύρματα και Ταινίες

Σύρματα και Ταινίες
  • Σύρμα απλό, 3 αγωγοί, 250μ
  • Σύρμα ενισχυμένο, 250μ
  • Σύρμα γαλβανιζέ
  • Ταινίες Τ10, Τ20, Τ40, 200μ