ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ηλεκτρικοί Φράχτες

Ηλεκτρικοί Φράχτες

Η εταιρεία μας διαθέτει μηχανήματα ηλεκτρικής περίφραξης για κάθε είδος ζώου. Ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασής σας μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με φράχτες ηλιακούς, ρεύματος, μπαταρίας και διπλού τύπου (μπαταρίας & ρεύματος).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για καθοδήγηση σχετικά με τον τύπο μηχανήματος που καλύπτει τις ανάγκες σας.